Monday, October 20, 2008

maagiline : veel maagilisem

Alljärgnevalt mõningaid minu siinse tegevusega rööbiti jooksvaid mõtteid, mis arenesid välja vestlustest paar aastat tagasi toimunud väga produktiivsetel ulmeseminaridel

* * * * *

Lisaks vähemalt ühele eesti kirjanikule, keda iseloomustades kiputakse sageli kasutama määratlust „maagiline realist”, ning reale teostele, kust võib tuvastada maagilis-realistlikke motiive või vastavale kirjandusžanrile iseloomulikku poeetikat, on nüüdseks võimalik osutada ka esimesele maagilist realismi käsitlevale küllaldasele kirjandusteaduslikule kirjeldustööle. Andrus Oru artikkel „Lammasinimene, liblikmees ja karunaine: maagilisest realismist eesti kirjanduse näitel” (vt Keel ja Kirjandus 7/2007) on lugemist väärt materjal kõigile, kes on end tõsisemalt maagilise realismiga nakatanud – võiks öelda, et selle teksti kaudu võib lugeja oma nakkuse loomusest ja sisemistest seaduspäradest teadlikumaks muutuda, ning õnnestumise korral see nakkus siis kinnistub ja süveneb.

Oru peamine maagilist realismi iseloomustav üldistus, mille üle tahaksin järgnevalt arutleda, on üks ja lihtne: poeetiliselt kujutab maagilis-realistlik maailm endast niisugust ruumi, kus maagia ja tegelikkus omavahel leplikult, konfliktideta, teineteisesse põimunult ning kuidagi iseenesest mõistetavalt läbi saavad. Teisisõnu eeldab maagilis-realistlik tekst niisugust lugejapositsiooni, millelt imetabasus toimib tegelikkuse harjumuspärase normina: kui taevast sajab hääletu rajuna tillukesi kollaseid lilli nagu peenikest vihma (G. García Márquesi „Sada aastat üksildust”), siis ei mõju see mingilgi moel ulmeliselt või fantastiliselt. Või kui rändaja õnn lendab mööda Eestimaad ringi, sisenedes erinevates kohtades erinevate inimeste kehadesse, kogedes nende meelelaade ja tegevusi, ning rännates seejärel edasi, otsides ja vahetades üha uusi ja uusi kehasid (nagu Mehis Heinsaare novellis „Rändaja õnn”), siis on seda liikumist kirjeldatud realistlikule tegelikkusele kohase rahulikkuse ja neutraalsusega: pole mitte midagi igapäevasemat.

Maagilisuse ja tegelikkuse niisugune „vastuoludeta koostoime” tõukab nüüd küsima, miks on see läbisaamine nii lihtne ja sujuv – ehk õigupoolest, milline võiks olla selle nähtuse loomus, mida maagilise realismis kutsutakse maagiaks? Leidub mõningaid maagilis-realistlikke tekste, mis muuhulgas paistavad arutlevat selle küsimuse enese üle.

Jorge Luis Borgese novellis „Hargnevate teede aed” räägitakse kirjandusteosest, mis sisaldab endas ühe loo kõiki loolisi võimalikkusi – iga konkreetne loo punkt on lähteks lugematutele uutele võimalikele hargnevustele, millest omakorda lähtuvad üha uued jne. Novellis „Paabeli raamatukogu” kirjeldatakse raamatukogu, mille köidetes eksisteerivad kõik võimalikud tähekombinatsioonid, ning sama raamatukogu ühe-raamatu-varianti, mille kaante vahel on lõpmatutu hulk lõpmatult õhukesi lehekülgi, millele on kantud samalaadselt kõik võimalikud tähejärgnevused. Borgese novell „Aleph” kirjeldab ühe keldritrepi astme juures asuvat punkti, mida silmitsedes võib samaaegselt kogeda kõiki teisi aegruumi punkte. Mehis Heinsaare novell „Kõhkleja Bernard” (Vt Vikerkaar 12/2004) räägib jalutaja Bernardist, kes ei taha tänavanurgale jõudes kunagi valida üht konkreetset rada ning on sunnitud valikuvõimaluste ette sattudes alati kahestuma (mitmestuma), ja niimoodi kuni lõp(matuse)uni välja – kuni kogu linn on sedasorti kõhklevate Bernarditega täidetud.

Kõik need näited paistavad viitavat teatavale sisemisele paljususele, mida tegelikkus varjab, võimalikkuste lõpmatusele, mille igapäevane, „reaalne” tegelikkus peab justkui maha suruma, et ühesena esile tulla – ma ei saa tänavanurgal minna üheaegselt kahele poole korraga, ühe loo kulgemise lõpmatuid variante pole kunagi võimalik üheaegselt realiseerida. Või üldisemalt: tegelikkuses juhtub alati ainult üks, aga mitte teine asi, tegelikkus on alati ainitine, ning mitte kunagi ühekorraga mitmetine. Kuid on samavõrra selge, et ainitises tegelikkuses seisja hoiab endas alati alal suhet võimalikuga – igapäevase reaalsuse kulgu toestab varjatud sõrestikuna lakkamatu nägemus või kujutelm sellest, kuidas oleks võinud olla, sellest, mis võib tulla, või sellest, mis on võimatu. Ülatoodud näited joonistavad välja just tolle võimalikkuse enese, selle mitmekesisuse, mille tegelikkuse kulg enesesse „alla surub”.

Nüüd saab teise pilgu heita ka sellele, mis nendes näidetes „maagilisena” mõjub: igapäevane imetabasus, mis tegelikkusega nii hästi läbi saab, osutub mingis mõttes „tegelikumaks kui tegelikkus”, selleks, mis võimaldab igasugust tegelikkust. Kaugel sellest, et olla kuidagi välispidiselt ja pealiskaudselt imepärane, ning evida kirjandusteose seisukohalt üksnes esteetilist funktsiooni ja mõju, on see, mis tekitab siin „maagilisuse efekti”, õigupoolest erakordselt tihke ja radikaalne – võib-olla liigagi ratsionaalne? – lähenemine tegelikkuse varjatud tuumale, tegelikkust seestpoolt kooshoidvale kõikevõimaldavusele. „Maagilisus” paistab siin justkui ohtlikult ülerikastatud mõistuslikkuse tontlik variefekt. Ning võib-olla just seepärast ongi „tegelikkus” ja „maagia” maagilises realismis leplikult, konfliktideta, teineteisesse põimunult ning kuidagi iseenesest mõistetavalt koos: nad pole mitte kaks erinevat ja ühildamatut asja, vaid üks ja seesama asi – tegelikkus ise – kahel erineval tasandil või kahest erinevast vaatepunktist.

Lõpuks tekib kiusatus laiendada seda mõtet, mis Borgese ja Heinsaare novellides vahest kõige selgemini välja joonistub, kõigele, mis maagilises realismis on maagilist: nii tillukeste kollaste lillede hääletule rajule kui ka rändaja õnnele, mis mööda eestimaad seikleb. Kas ei peitu neis mõlemas – ehkki pealtnäha vähem tuvastatavalt – uks tegelikkusest ühte ja lihtsasse võimalikkusesse, mis teda seestpoolt alal hoiab? Võib-olla millegi niisugusega võiks kokku käia ka Andrus Oru mõte, kui ta ütleb, et „maagiline realism loodib reaalsusesse peidetud tähenduste sügavust” (lk 524).

9 Comments:

Blogger Ma viin, sa too said...

Aitäh, Jack! Ma sain nüüd jälle miskis selgust, mis varem ähmaseks jäi. :) L viitas su blogi aadr. Kirjuta ikka.

7:57 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Noh aga eks ju ka hea ulme kohta ole öeldud, et selle väärtus on sama - on "tegelikum kui tegelikkus". Viitab kuidagi mõistu või peenemalt-metafoorsemalt meie praegusele tegelikkusele. Et kas sellest kvaliteedist ikka piisab, et just ulme ja maagilise realismi vahel vahet teha?
Ise olen viimasel ajal sellist mõtet mõelnud maagilise realismi ja ulme erinevuste kohta. Et. Mingi ulme väidab, või selle kohta väidetakse, et ta pole lihtsalt suvaline ulme, vaid on ikkagi tõsine asi. Sügavam tasand, filosoofia, vaimne situatsioon. Aga seep see asi ongi. Strugatskid ja mulle asjatundmatule paistab ka, et nt Gibson, jne, tegelevad just mingite suurte, abstraktsete ideedega. "What if" maailm, universum, asjade kord oleks selline. Aga nad ei tegele niiväga mingite nö lihtsate inimlike asjadega. Armastus ja surm jne. (Või kui tegelevad nt surmaga, siis see on jällegi selline abstraktne, metafüüsiline surm, nagu McHale`i selles artiklis. Ei ole niivõrd nt isiklik valu lähedase kaotuse pärast jne.) Et sellist inimlikku tasandit on sfis vähem. See-eest on seda maagilises realismis; samal määral kui realismis või "tavakirjanduses".
Aga ka Borges, Eco jt sellised mehed on suured abstraktorid. Mitte-niiväga-"lihtinimlikud". See kõik on nagu selline nohkarite kirjandus oma abstraktsuses.
Maitea, võibolla ma eksin, aga sellist mõtet ma mõelnud olen, viimasel ajal, lugedes Marquezi ja siis sellist taani kirjanikku nagu Svend Age Madsen. "Jutustada inimesi". See on selline vahepealne asi. Osalt abstraktne, osalt emotsionaalne, "lihtinimlik".

11:52 AM

 
Blogger oakleyses said...

michael kors outlet online, christian louboutin, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, michael kors outlet, michael kors outlet online, replica watches, michael kors outlet online, polo ralph lauren outlet online, ray ban sunglasses, ugg boots, tory burch outlet, longchamp outlet, louis vuitton outlet, nike outlet, oakley sunglasses, louis vuitton outlet, burberry outlet, tiffany jewelry, longchamp outlet, jordan shoes, louis vuitton, uggs on sale, louis vuitton outlet, chanel handbags, kate spade outlet, uggs outlet, polo outlet, gucci handbags, uggs outlet, nike free, nike air max, prada handbags, christian louboutin uk, michael kors outlet online, burberry handbags, louis vuitton, nike air max, oakley sunglasses wholesale, longchamp outlet, michael kors outlet, tiffany and co, cheap oakley sunglasses, replica watches, prada outlet

2:14 AM

 
Blogger oakleyses said...

coach purses, polo lacoste, hogan outlet, michael kors outlet, jordan pas cher, coach outlet, nike roshe, nike roshe run uk, sac hermes, michael kors, true religion outlet, louboutin pas cher, lululemon canada, air max, coach outlet store online, north face uk, nike air max, michael kors pas cher, true religion jeans, polo ralph lauren, converse pas cher, sac longchamp pas cher, vans pas cher, abercrombie and fitch uk, nike free uk, oakley pas cher, ray ban pas cher, nike blazer pas cher, nike air max uk, ray ban uk, replica handbags, sac vanessa bruno, guess pas cher, timberland pas cher, nike air force, north face, true religion outlet, kate spade, longchamp pas cher, ralph lauren uk, nike tn, new balance, hollister uk, burberry pas cher, true religion outlet, nike air max uk, michael kors, mulberry uk, hollister pas cher, nike free run

2:15 AM

 
Blogger oakleyses said...

north face outlet, p90x workout, north face outlet, longchamp uk, hollister clothing, nike huaraches, louboutin, insanity workout, babyliss, nike trainers uk, oakley, timberland boots, s6 case, soccer jerseys, hermes belt, nfl jerseys, iphone 5s cases, ipad cases, herve leger, mont blanc pens, beats by dre, valentino shoes, iphone 6s plus cases, lululemon, iphone 6s cases, baseball bats, instyler, ghd hair, bottega veneta, nike air max, jimmy choo outlet, vans outlet, nike roshe run, iphone 6 cases, reebok outlet, chi flat iron, giuseppe zanotti outlet, iphone 6 plus cases, asics running shoes, wedding dresses, hollister, mac cosmetics, abercrombie and fitch, ralph lauren, mcm handbags, soccer shoes, iphone cases, new balance shoes, celine handbags, ferragamo shoes

2:17 AM

 
Blogger oakleyses said...

vans, moncler, louis vuitton, ugg,uggs,uggs canada, ugg uk, replica watches, louis vuitton, hollister, lancel, thomas sabo, canada goose outlet, moncler uk, coach outlet, karen millen uk, juicy couture outlet, canada goose outlet, canada goose outlet, canada goose, canada goose, links of london, converse, canada goose jackets, pandora jewelry, swarovski, barbour uk, juicy couture outlet, moncler outlet, ugg,ugg australia,ugg italia, nike air max, swarovski crystal, moncler, louis vuitton, louis vuitton, pandora uk, marc jacobs, doudoune moncler, gucci, ray ban, canada goose, pandora jewelry, hollister, wedding dresses, montre pas cher, moncler, pandora charms, doke gabbana, toms shoes, supra shoes, canada goose uk, barbour, louis vuitton, moncler outlet, ugg

2:18 AM

 
Blogger dong dong23 said...

nike sb shoes
michael kors outlet
ray ban sunglasses
celine handbags
coach outlet store online clearances
kevin durant shoes 8
longchamp bags
rolex watches outlet
jordan 4 toro
coach outlet
true religion outlet
coach outlet store online
cartier watches
nike factory outlet
ray ban sunglasses discount
louis vuitton outlet stores
hollister uk
michael kors outlet online
true religion jeans
cheap jordans
michael kors handbags
jordans
louis vuitton handbags
coach factory outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
lebron james shoes
michael kors handbags
timberland outlet
true religion outlet
rolex watches
louis vuitton
true religion jeans
adidas originals shoes
adidas shoes
toms shoes
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
kobe bryant shoes
20166.2wengdongdong

4:20 AM

 
Blogger Yaro Gabriel said...

www0612
valentino outlet
canada goose outlet
michael kors handbags
pandora outlet
cheap mlb jerseys
cheap jerseys
timberwolves jerseys
ugg boots
michael kors
jordan shoes

1:55 AM

 
Blogger Fghkfhk Dfgaert said...

qzz0628
michael kors outlet
coach outlet
links of london
coach outlet
tory burch outlet
off white
fitflops sale
fitflops sale clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren

3:06 AM

 

Post a Comment

<< Home